11 Wandeling

Het buiten zichzelf tredende vlak suggereert een pad dat uitnodigt om te wandelen over het glooiende landschap .  (eiken)