36 Wastafel

Over schuld en zelfbeeld….Ecce Homo.

De zwartomrande lichte delen in het hout is ‘slaap’.  Dit is een aantasting van het hout; het is een vroege fase in het afbraakproces die een fraaie tekening oplevert. ( paardekastanje, essen)