61 Mantelzorg

Nieuw hout draagt een verweerd hoekplankje dat vele jaren buiten dienst heeft gedaan. Daarbij zien we krachtige nieuwe ‘slissen‘ aan weerszijden van oude zwaluwstaarten. (essen, oud eiken)