74 Tijd

In dit tafeltje heb ik het abstracte begrip ‘tijd’ een vorm gegeven. Twee elementen zijn daarbij voor mij kenmerkend.  1 De eeuwige voortgang van de tijd: Het Wiel.   2 Het opgesloten zijn in dit moment, het nu: Het Kooitje. Het tafeltje is de vormtechnische overgang tussen die twee symbolen.