77 De Gulden Snede

De gulden snede staat voor absolute schoonheid. Het gaat over de perfecte relatie van het geheel tot de onderdelen, oftewel: verdeel een lijnstuk zodanig dat de verhouding van het geheel tot het grootste lijnstuk gelijk is aan de verhouding van het grootste tot het kleinste lijnstuk. ( 3 + 5 = 8) Deze regel voor schoonheid wordt onder andere gehanteerd in de wiskunde, architectuur, schilderkunst en de muziek. In de loop van de geschiedenis heeft deze universele wet wel haast mythische proporties aangenomen. In mijn tafeltje wordt het tafelblad letterlijk door een gouden snede verdeeld volgens de verhouding 3 : 5 .

Toeval of niet, maar het blad heeft bij de snede een dikte van 34, de voorpoot 55……..Dat brengt de punthoogte op 89. Dit zijn ook 3 getallen uit de reeks van de 13e eeuwse wiskundige Fibonacci. ( walnoot, bladgoud)