93 Tenere Rotas

Op verzoek maakte ik dit tafeltje. De klant heeft aangegeven dat het  zakhorloge van zijn opa er in moest worden opgenomen. Het thema was: voortgang in de tijd. Het leven als 4 fasen . Het is een doorgaande beweging: jeugd, werkzame leeftijd,  oude dag  en de dood. In Tenere Rotas zit hout verwerkt van 4 leeftijden: 1 Het spint: dit is de lichte tijdlijn en het centrale Sator-vierkant. Dit is jong hout van de jongste jaarringen. 2 Het roodbruine hout: het volwassen kernhout van de Amerikaanse Vogelkers. Rondom staat hierop een tijdlijn met het twaalftallig stelsel. …maanden , uren. 3 Het oude hout uit de persoonlijke geschiedenis: de broodplank van zijn ouderlijk huis en 4 het  8300 jaar oude moereiken uit de Waal, dit zijn de zwarte streepjes op de tijdlijn. Doorgetrokken lijnen omkaderen het SATOR-vierkant.. Het SATOR-vierkant is een matrix van 5 bij 5, waarin 5 woorden staan die in alle richtingen hetzelfde aangeven. SATOR = de zaaier. In de christelijke traditie staat Sator voor de Schepper. AREPO = op het veld, op de akker, op een lapje grond. TENET = houdt vast OPERA = door zijn arbeid ROTAS = de wielen ( Het Wiel van de tijd of de seizoenen die steeds doordraaien.) TENERE ROTAS is een Latijnse uitdrukking. Letterlijk: de wielen (stevig) draaiend houden. Maar in figuurlijke zin wordt bedoeld het eeuwig ronddraaiend rad van de (seizoen)kringloop van de seizoen, van de generaties, van de tijd.

( vogelkers, beuken broodplankje, moereiken)